Informacije o preduzeću

Almir Imamović

Direktor

PDV broj: 200043550008
ID: 4200043550008
Reg. Br. 65-01-0884-18 SUD SARAJEVO
TRN:
- 1610000007000016 RAIFFEISEN BANK DD BiH
- 1601030000073161 VAKUFSKA BANKA
- 1541602003242581 INTESA SANPAOLO
Krojački salon: 033 – 212 – 896
Proizvodnja i magacin robe, Glođina 11, telefon: 033 - 236 - 169
Poslovnica HTZ-e opreme, Zagrebačka 53, Tel: 033 – 810 - 242