Informacije o preduzeću

Ena Kuršumović

Direktor

PDV broj: 200043550008
ID: 4200043550008
Reg. Br. 65-01-0884-18 SUD SARAJEVO
TRN: - 1610000007000016 RAIFFEISEN BANK DD BiH
Krojački salon: 033/212–896
Proizvodnja i magacin robe, Glođina 11, telefon: 033/236-169
Poslovnica HTZ-e opreme, Zagrebačka 53, Tel: 033/810-242