Informacije o preduzeću

Almir Imamović

Direktor

PDV broj: 200043550008
ID: 4200043550008
Reg. Br. 65-01-0884-18 SUD SARAJEVO
TRN:
– 1610000007000016 RAIFFEISEN BANK DD BiH
– 1601030000073161 VAKUFSKA BANKA
– 1541602003242581 INTESA SANPAOLO
Krojački salon: 033 – 212 – 896
Proizvodnja i magacin robe, Glođina 11, telefon: 033 – 236 – 169
Poslovnica HTZ-e opreme, Zagrebačka 53, Tel: 033 – 810 – 242