Trgovina na veliko i malo HTZ opremom i tekstilnim proizvodima

Trgovina na veliko i malo HTZ opremom i tekstilnim proizvodima

Preduzeće “Uslužnost” d.o.o. Sarajevo, osnovano je 1961. godine. “Uslužnost” d.o.o. razvila se iz krojačke radnje kojoj je pripojena krojačka radnja tadašnjeg RSP-a i još nekoliko malih zanatskih krojačkih radnji. U ovim godinama poslovanja ovo preduzeće je radilo za poznatog kupca (na osnovu narudžbi direktnih potrošaća). Razvojna strategija preduzeća je bila zasnovana na osvajanju proizvodnje tipskih odjela sa orijentacijom na nekoliko specifičnih tržišnih segmenata. Nešto kasnije, preduzeće je razvilo veleprodajnu i maloprodajnu djelatnost. Osnovu prodajnog asortimana čine tekstilni proizvodi i HTZ-e oprema.

Preduzeće se pored proizvodnje, kao glavne poslovne aktivnosti, bavi i prometom odnosno veleprodajom i maloprodajom odjevnih predmeta i rublja.

Proizvodnja čini oko 90 procenata ukupne poslovne aktivnosti, dok veleprodaja i maloprodaja učestvuje sa 10-15 procenata.